EVA Kredyt

JESTEŚMY
PROFESJONALISTAMI
W KSIĘGOWOŚCI


Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Zarządzanie kadrami

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Księgi rachunkowe

 • Przygotowanie polityki rachunkowości,
 • Sporządzanie planu kont,
 • Badanie pod względem formalnym i rachunkowych dokumentów księgowych,
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Ustalanie wyniku finansowego,
 • Sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • Wycena aktywów i pasywów,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.

 

Ewidencja VAT

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • Sporządzanie i przesyłanie deklaracji VAT.

Księgi przychodów
i rozchodów

 • Badanie pod względem formalnym i rachunkowych dokumentów księgowych,
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Ustalanie wyniku finansowego,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT 5, PIT-5L)

 

Ewidencja VAT

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • Sporządzanie deklaracji VAT.

Zarządzanie kadrami

 • Prowadzenie akt osobowych,
 • Przygotowywanie umów o pracę,
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie list płac,
 • Przesyłanie elektroniczne dokumentów do ZUS (ZUA,ZWUA, ZCNA itp.)
 • Sporządzanie świadectw pracy,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT-4),
 • Sporządzanie i wysyłanie elektroniczne deklaracji ZUS,
 • Reprezentowanie w czasie kontroli PIP, ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji i przesyłanie elektroniczne do urzędów skarbowych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.
do góry

Usługi dodatkowe

Pomoc w zakładaniu firmy

- zakładanie spółek w systemie S-24
- przygotowywanie dokumentów do KRS
- wypełnianie wniosków do CEiDG
- doradztwo w wyborze formy opodatkowania
- przygotowywanie dokumentów m.in.: NIP-8,NIP-2, VAT-R, VAT-Z

Informowanie podatników o wysokości zobowiązań budżetowych (podatek dochodowy, ZUS)

Przedstawimy listę dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku w banku.
Wypełnimy (lub pomożemy wypełnić) formularze do wybranych banków.
Dostarczymy osobiście dokumenty do Banku celem ich analizy.
Prawidłowo wypełnione formularze wraz z wymaganymi dokumentami są podstawą do rozpoczęcia analizy i procesowania w Banku.

Obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy

Od momentu złożenia wniosku wraz z dokumentami do Banku naszym zadaniem jako pośrednika jest ścisła współpraca z pracownikiem Banku celem uzyskania najkorzystniejszych warunków kredytu i uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Przygotowywanie wniosków o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS

Otrzymanie pozytywnej decyzji Banku jest ważnym etapem ponieważ klient ma zagwarantowane otrzymanie środków finansowych. Niemniej jednak pośrednik finansowy zobowiązuje się przed podpisaniem umowy wyjaśnić zawiłości i szczegóły umowy i dopiero umówi na jej podpisanie w Banku. Jeżeli będzie takie życzenie będziemy obecni przy podpisaniu umowy.

Składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych

Z doświadczenia, które posiadamy, niejednokrotnie klienci już w trakcie spłaty kredytu hipotecznego, firmowego itp. mają zapytania dotyczące wydłużenia lub skrócenia czasu trwania kredytu, przedterminowej spłaty kredytu, zmiany waluty kredytu.

Zapewniamy pomoc w każdym czasie dla swoich klientów - wystarczy zadzwonić pod numer 0 608 299 976 lub skorzystać z formularza opisując swój problem. Odpowiemy niezwłocznie.

Sporządzanie dokumentacji związanej z ubieganiem się o kredyt, leasing lub inną formę finansowania

Nasza usługa jest bezpłatna!

Sporządzanie analiz ekonomicznych i sprawozdań statystycznych

Udzielenie kredytu hipotecznego czy też kredytu firmowego może trwać nawet kilka tygodni.
Czas ten jest różny w różnych Bankach i liczy się od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych właścicieli/ wspólników

Udzielenie kredytu hipotecznego czy też kredytu firmowego może trwać nawet kilka tygodni.
Czas ten jest różny w różnych Bankach i liczy się od momentu złożenia kompletu dokumentów.

do góry

Gwarantujemy:

bezpieczeństwo
i profesjonalne świadczenie usług

terminowość i zaangażowanie w sprawy zawodowe naszych klientów

certyfikaty Ministerstwa Finansów

obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności

wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanej kadry

do góry

Kontakt

Adres

EVA Kredyt
ul. Sienkiewicza 69/2
25-501 Kielce

Nr telefonu

+48 608 299 976,
+48 602 122 976,
+48 664 477 033,
41 368 33 45

Email

biuro@evakredyt.pl
do góry